Bemutatkozik Ikervár Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

A falu legrégebbi egyesületeként ellátják a település igazgatási területének tűzvédelmét, tűzoltási és kárelhárítási feladatait, de riaszthatják őket Sótonyba, Megyehídra vagy Pecölbe is. Ikervár Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének jó hírét szakszerű beavatkozási készségük és az utánpótlás-nevelésben elért eredményeik is öregbítik.

1882. szeptember 10-én alakult Ikervár Mezőváros Önkéntes Tűzoltó Egylete. A kézzel írt alapszabály 1. paragrafusa így szól: „Ikervár mezőváros kebelében Önkéntes Tüzoltó Egylet alakul, melynek czélja: előforduló tüzesetekben az oltás, személy- és vagyonbiztosítás körül szervezett tagokkal közreműködni.”Az alapító okiratot a Magyar Királyi Belügyminisztérium pecsétjével látták el – mutatja klubhelyiségükben Szabó Béla, az ikervári ÖTE elnöke, aki 43 éve tölti be a tisztséget. Megalakuláskori elődje méltóságos Batthyány Lajos gróf, a miniszterelnök unokája, titkára pedig Somogyi József helyi plébános volt. Az eredeti tűzoltózászló, amelynél a zászlóanya szerepét Zichy Antónia grófnő látta el, elveszett, a megmaradt zászlórúd azonban utal a kor szellemiségére: a rajta lévő veretek kifejezik az adományok nagyságát és őrzik az adományozók nevét. A visszatekintést folytatva az elnöktől megtudjuk:három helyiségből álló szerházuk 1885 körül épült. A gyakori tűzesetek indokolták, hogy 14 méter magas toronnyal bővítsék az épületet. Négy égtáj felé figyelték a vörös kakas veszélyes kialakulását.

– A 2. világháború után az egykori „egylet” elnevezés „egyesületre” változott. A régi kocsifecskendőt 400-as fecskendő motorra váltották ki. Az egyesület tagjainak akkori feladatai között szerepelt a házi húsfüstölők, a tüzelőberendezések és a cséplések ellenőrzése is – sorolja Szabó Béla. 1950-ben alakult, és 20 éven át sikeresen működött a tűzoltózenekar. Női és a férfi tűzoltócsapatuk Szolnokon 2. helyezést ért el az országos versenyen. Ennek köszönhetően a Belügyminisztérium támogatásából épült meg a klubszoba. 1970 újabb változást hozott: Ikervár tűzoltó egyesületébe beolvadt a meggyeskovácsi egyesület. Ekkoriban sikerült egy 800 liter/perc teljesítményű kismotorfecskendőt és egy Zuk csapatszállító tűzoltóautót beszerezniük. – 1990-ben megújítottuk az alapszabályt, tagjai lettünk az újjáalakuló Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetségnek, és együttműködési megállapodást kötöttünk a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal. Komoly létszámmal segítjük a Sárvári Járási Rába Mentőcsoport munkáját. A 40 órás tűzoltó tanfolyamot eddig 21 tagunk végezte el, közülük az idén hatan.

Az utóbbi évek emlékezetes káreseményei közül a 2012. júniusi pusztító vihart említi az elnök. Több tucat ház tetőzete semmisült vagy rongálódott meg, egy hétig tartottak a helyreállító munkálatok. Kenézben is segítettek hasonló esetben; Megyehídra, Meggyeskovácsiba és Sótonyba is kaptak riasztást tűzesethez, épület-megtámasztáshoz, de vonultak gépjárműtűzhöz, fakidőlésekhez is. Tavaly lecserélték a Zukot egy használt Mercedes tűzoltó gépjárműre, melyhez a forrást Ikervár önkormányzata biztosította. Felszereltsége a sikeres BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázatnak köszönhetően többszöröse a tűzoltóautó értékének.

– Nem a tüzek oltása adja az éves munka sikerét, hanem a tagok elkötelezettsége, hadrafoghatósága, a szakszerű beavatkozási készségük és az utánpótlás-nevelés. Mindehhez a segítséget és felügyeletet a sárvári hivatásos tűzoltók biztosítják.

És nemcsak tüzet oltanak az ikervári tűzoltók: visszahozták a fiatalok a májusfaállítás hagyományát, tartják a kapcsolatot az általános iskolával, gyermeknapon rendszeresek a tűzoltó-bemutatók; jelen vannak a falunapokon, és sótonyi társegyesületükkel éveken át tisztították a településre bevezető utakat.

A faluban apáról fiúra szállt a tűzoltó hagyomány. Idősebb Szabó Béla 1947-ben született, először 1978-ban, utoljára 20 éve vonult. Fia, ifj. Szabó Béla 41 éves, gyermekkora óta önkéntes, húsz éve pedig hivatásos tűzoltó. A pályázatoknál segít az édesapjának. Az ifjúsági csapatot sokáig ő készítette a versenyekre, vizsgákra, az utánpótlás-nevelést kollégájával, Nagy Ervinnel a szívügyének tekinti. Dala János az egyesület parancsnoka. 24 felnőtt tagjuk mellett tagjelöltjeik is vannak, 9 fős az ifjúsági és 8 fős a női csapat. Mindannyiuktól kitartást követel és lemondást is jelent követel tűzoltónak lenni, de a faluban számíthatnak a munkájukra, és a történelmi múlt ápolásából is kiveszik részüket.