Bemutatkozik Torony Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

A toronyiak már 128 éve nyugodtan hajthatják álomra a fejüket és hagyhatják el otthonaikat: ha felcsapnak a lángok, vihar vagy jégverés okoz károkat, patak lép ki a medréből, vagy vízzel telnek fel a pincék, a helyi önkéntes tűzoltók a baj óráiban segítenek. Négy generáció óta ment a Toronyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A jelenleg majdnem negyvenfős egyesület elnökével, Németh Jánossal, tűzoltóparancsnokával, Bakucz Gáborral és az ugyancsak önkéntes tűzoltó Bakucz Gáborné Andreával az irodahelyiségben ültünk le emlékezni elődeikre és beszélgetni a jelenről.

A múltról szóló feljegyzéseiket mutatják először. 1892. szeptember 10-én alakult Toronyban a tűzoltóegylet. (Ondód Toronyhoz tartozott akkor, az ondódi községrészen külön egyesület működött 1978 áprilisáig.) Az alapszabályban megjelölt célja az volt, hogy „Torony községben és a tűzrendészetben megjelölt távolságokra fekvő községekben keletkező tűzesetek alkalmával gyorssegélyt nyújtson”. A krónikák szerint „az 1800-as évek végén a falu lakóházainak nagy része még zsúptetős volt, így gyakori vendég volt a vörös kakas”. Egy nagy tűzvészt említenek 1896-ból. Az alapító okiratot Bakucz István ideiglenes elnök és Nemes Gyula ideiglenes jegyző írta alá. Az egylet első parancsnoka Sárvári Ferenc lett, őt Koroknai Géza, Sárvári Károly, Sárvári János, Horváth István, Palkó János, Bakucz Kálmán, majd Tislér János és Farkas Tibor követte, jelenleg Bakucz Gábor a parancsnok. 1908-ban zászlót kapott az egyesület, rajta a jelmondatuk: Istennek dicsőség, egymásnak segítség. Az eredeti zászló a tűzoltómúzeumba került, 2004-ben az önkormányzat a másolatát adományozta az egyesületnek, nagy becsben tartják: a tartórúd Joó László fafaragó és önkéntes tűzoltó munkája.

Történetükben nagy ugrással érünk 2013-ba: a korábban inkább hagyományőrző szerepű csapat akkor helyezte új alapokra a működését. Az első két év az újraszerveződéssel telt, utána tudtak pályázni, és hét év alatt sokat gyarapodtak. A régi Zukot a 2018-ban Ausztriában vásárolt 9 személyes csapatszállító autó váltotta, amelyet Torony önkormányzata vásárolt, és azóta is minden fenntartási költséget fedeznek. Ezután kaptak új besorolást: káreseményhez vonuló egyesületté nyilvánították őket. Azóta utánfutót vásároltak, 2017-ben 1,9 millió forint pályázati forrásból bevetési ruhájuk lett. Az elmúlt években megújult a szertárépület. Néhány hete nyertek a Magyar falu programban: 3,2 millió forintból a két szertárkaput cserélik ki korszerűbbre, de homlokzati felújításra és nyílászárócserére is jut az összegből. Távlati tervük egy új tűzoltóautó vásárlása, ami terepjáró képességű és 4–500 liter víz szállítására alkalmas.

Harminchét fővel működnek, 26 férfi és 11 nő tagja az egyesületnek. A legfiatalabb toronyi önkéntes tűzoltó az idén lett nagykorú, a legidősebb, a már említett Joó László 72 éves. Hivatásos tűzoltó volt, ahogy a tagok közül még ketten, köztük a parancsnok. Németh János elnök életének pedig már 12 évesen része volt a tűzoltóvirtus: az általános iskolai ballagásról országos ifjúsági tűzoltóversenyre indult. Büszkeségük még, hogy a faluban nagyapáról apára, apáról fiúra száll a tűzoltó hagyomány.

Egyesületük tagja a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetségnek, és együttműködési megállapodást kötöttek a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal: ha riasztást kapnak, általában nyolc percen belül meg is kezdik a vonulást. 2019 óta Dozmatra is riasztják őket: segítettek már fakidőlésnél, pincebeázásnál. Toronyban, ha kiönt a Nyeste-patak, veszélyben vannak a házak az alsó buszmegállónál, ők a pincékből szivattyúznak. Az idén eddig hat beavatkozásnál segítettek. Nemrég a szén-monoxid-érzékelő jelzett be egy idős asszonynál, de oltottak tujatüzet is. Emlékezetes a tavaly szeptemberi karambol a falu belterületén, ott a műszaki mentésben segédkeztek. 2018-ból egy garázstüzet említ a parancsnok, 2016-ból egy nyári vihart, ami az egyik tűzoltótársuk házánál döntötte le a kéményt.

Jókedvű és nagyon összetartó csapat a toronyi tűzoltóké. Rendszeres résztvevői a tűzoltóversenyeknek: 2006-ban női ifjúsági rajuk alakult: a csapat éveken át megyei szintig jutott a versenyeken. A felnőtt férfiak hasonlóan eredményesek: 2014-től 2017-ig ők nyerték a városi tűzoltóversenyt, a megyei fordulóban második helyet szereztek.

A falu életében is jelen vannak: ha templomi körmenet van, biztosítják a forgalmat, ugyanígy a Vasi Vasember triatlonversenyeken. A falunapokon csapatban főznek, a májusfaállításon is számíthat rájuk a közösség. Kiemelik a lányok, asszonyok szerepvállalását az összetartozást erősítő alkalmakon. Toronyban hagyományosan két búcsú volt: a májusi Flórián- és a szeptemberi Mária-búcsú. Ehhez igazodva visszatértek a hagyományokhoz, a májusi tűzoltóbálhoz. A járvány miatt ezt is szeptember végére halasztották, végül csak szerényebb bográcsozásra volt lehetőség. Az idén csak káreseményből jutott, rendezvényekből nem – nyugtázzák, remélve, hogy jövőre ellenkező lesz az arány.