Bemutatkozik a Bejcgyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az önkéntes tűzoltó-egyesület a község legrégebben működő szervezete. Fő feladatuk a tűzmegelőzés, tűzoltás és kárelhárítás. Ezenkívül aktívan részt vesznek a falu kulturális életében is. Céljuk a jövőben is fenntartani egy olyan jól működő szervezetet, amelyre bizton számíthat a település lakossága.

Első írásos emlékük 1925-ből származik. Ekkor az egyesület tűzoltótestületként működött. Akkor egy darab kocsifecskendővel rendelkeztek, egyéni felszerelésük kék posztózubbonyból, drapp színű vászonnadrágból, sapkából, derékszíjon hordható csákányból és baltából állt. 1948-ra már 25 tagja volt a testületnek. Kocsifecskendőjükhöz akkor egy mindössze l00 méteres, elég rossz állapotú tömlő tartozott. 1952-ben állami támogatásból és helyi erőforrások felhasználásával építették fel szerházukat az egykori kovácsműhely lebontásából származó épület­anyagból.

A Farkas-dombi községi erdőből társadalmi munkával termelték ki a szerháztető faanyagát. Két helyiségből álló épületet húztak fel: egyik helyiség tűzoltóőrszoba, a másik pedig a tulajdonképpeni szerház lett. A hatvanas években két kis motoros fecskendőt is kaptak az államtól a hozzá tartozó komplett felszereléssel.

A falu lakossága már azokban az időkben szerette és becsülte a tűzoltókat. Egyházi és világi ünnepélyeken felvonulásukkal emelték a színvonalat. A tűzoltótestület a község kulturális életében is jelentős szerepet töltött be. Műkedvelő színjátszó csoportja évről évre nagy sikerű színdarabokat rendezett. Az ezek után megszerzett bevételek egy részét az egyéni felszerelés bővítésére fordították, másik részéből országjáró kirándulásokat szerveztek. Ugyancsak a bevételből építettek egy hordozható színpadot is.

A rendszerváltás előtt, egészen az újraalakulásig Sótonnyal és Nyőgérrel közösen működött az egyesület – mai formájában 1996 óta. Taglétszámuk 28, közülük 40 órás alaptanfolyammal 25 bejci tűzoltó rendelkezik. Az egyesület a Sárvári Járási Rába Mentőcsoportba öt aktív tagot delegál.

Rendszeresen részt vesznek a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megrendezett versenyeken, melyeken jó eredményeket elérve öregbítik a csapat hírnevét. Legutóbb, 2019-ben a Sárvár környéki területi tűzoltóversenyt a településen rendezték.

Felszerelésüket, élve a pá­lyá­zatok nyújtotta lehetőségekkel, folyamatosan kor­sze­rűsítik. Mint mondják, szerencsére egyéni támogatóik is vannak. Szintén jó a viszonyuk az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel: résztvevőként és szervezőként is ott vannak a falu kulturális életében. A szerház utcájának elején található játszóteret például „örökbe fogadták” – állandó gondozása az ő feladatuk.

Néhány éve pályázat útján sikerült felújítaniuk a szerházat, amelyet sok munkával és szeretettel gondoznak azóta is.

Az elmúlt években sajnos több komolyabb, halálesettel végződő tűzesethez vonultak, de balesetek műszaki mentésénél vagy éppen a mentőknek fekvőbeteg emeletről történő elszállításánál is segédkeztek. Gépjárművel egyelőre nem rendelkeznek, de van ilyen irányú törekvésük is. Kicsi település lévén kicsi tűzoltójárműben gondolkodnak, ennek eléréséhez is folyamatosan keresik a lehetőséget és a pénzügyi forrást.