Bemutatkozik a Magyarlaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyarlak 1893 december 10-én alakult meg, a közelmúltban ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját. A rendszerváltás után 1992. június 10-én jegyezték be újra, civil szervezetként.

1938-ig a két falurész, Magyarlak és Háromház egyesítéséigkét tűzoltó-egyesület működött. Felszerelésük akkor egy lóvontatású, kétszáz literes, nyolc emberes, kézi működtetésű szivattyú volt.

A II. világháború végén szerezték meg a 800 liter/perc teljesítményű Ganz-MÁVAG szivattyút. Később, 1969-ben a helyi termelőszövetkezet vásárolt meg egy NDK gyártmányú, 800 liter/perces szivaty­tyút és a hozzá való tömlőket.

Az egyesület életében nagy változást az 1993-as esztendő hozott, amikor a Magyarlakról a háború végén Ausztriába menekült, ott élő honfitárs vásárolta meg a tűzoltó-egyesület részére azt az Opel Blitz gépjárműfecskendőt, mely 47 éves kora ellenére, a tagság szakszerű gondoskodásának köszönhetően a mai napig üzemképes.

Az önkéntes tűzoltó-egyesületnek jelenleg 24 tagja van, ebből rendszeresen 16-an vonulnak. A tagok 90 százaléka elvégezte a negyvenórás alaptanfolyamot, és többen részesültek kisgépkezelői és motorfűrész-kezelői képzésben. Vi­szonylag alacsony az átlag­életkor, ennek ellenére fontos feladatuknak tartják, hogy a fia­taloknak is kedvet csináljanak a tűzoltó hivatáshoz.

A magyarlaki egyesület az egyes kategóriába tartozik. A ri­asztásokat telefonon kapják a műveletirányítástól, ellátási körzetükhöz tartozik Szentgotthárd, Magyarlak, Csörötnek és Rábagyarmat területe. Tevékenységükben jelentős szerepet kap a Rába, a vízzel kapcsolatos ka­taszt­rófák.

– A legnehezebb időszakaink 2009-ben és 2014-ben voltak – mondja Dancsecs Imre, az egyesület elnöke. – Ebben a két évben hatalmas felhőszakadások, viharok sújtották ezt a vidéket, gyakori munkát adott a Rába többszöri áradása. Vonultunk Rönökre, Vasszentmihályra, Szentgotthárdra, Rábagyarmatra, Kondorfára, Csörötnekre, Körmendre. Magyarlakon többször előfordult, hogy éjszakákon át, egymást váltva szivattyúztunk, raktuk a homokzsákokat.

2013-ban alakult meg az Őrség–Goricko–Raab Mentő­csoport, amelynek tagjai­ként évenként rendszerbeállító gya­korlaton vesznek részt, országos versenyen pedig ötödik helyezést értek el. A mentőcsoport részeként riasztották őket eddigi legjelentősebb beavatkozásukra.

– A nagy dunai árvíznél 2013 júniusában hét fővel öt napig teljesítettek szolgálatot tagjaink a Szigetközben, Győr­újfalunál és Dunaszentpálon, e munkákért belügyminiszteri dicséretet kapott egyesületünk. Az utóbbi években szerencsére inkább kisebb áradások, viharkárok adtak munkát. A tűz­esetek közül megemlítendő a szentgotthárdi társasháztűz és egy hátsóépület-tűz, garázstüzek, Csörötnekre lakóháztűzhöz vonultunk, Magyarlakon, Kondorfán, Szalafőn, Rönökön pedig erdőtüzek oltásában kellett közreműködnünk.

Katasztrófavédelmi tevékenysége mellett az egyesület versenyeken is rendszeresen részt vesz, szép eredményekkel szerepelnek a területi és megyei megmérettetéseken. Régebben a 800-as kismotorfecskendő-szerelésben több első és második helyezést értek el, majd később, a gépjárműfecskendő-szerelésben négy első és két második helyezést gyűjtött be az egyesület. Az is fontos az önkéntes tűzoltók számára, hogy aktívan kivegyék részüket a közéletből, évről évre ott legyenek a falu rendezvényein.

A tűzoltó munka feltételei az utóbbi években sokat javultak Magyarlakon, és ebből a folyamatos pályázatok mellett a helyi tagság is kivette a részét. Immár 12 éve minden esztendőben összegyűjtik a lakosoktól a vashulladékot. En­nek ellenértékéből az idén nyáron sikerült Ausztriából egy korszerű, Mercedes Benz 1120 AFTLF-A 2000 típusú gépjárműfecskendőt vásárolni, ami méretét és műszaki paramétereit tekintve is a hivatásos autókéval vetekszik. Az új autón lévő felszerelések lehetővé teszik majd a baleseti károk elhárítását, és szeretnék az ellátási körzetet is bővíteni. Ha az új jármű levizsgázik, a veterán Opelt valószínűleg már egy gyűjtőnek fogják továbbadni.

A közelmúlt jelentős feladata volt a tűzoltószertár felújítása, bővítése. Ehhez egyesületi és pályázati forrást is felhasználtak, sőt adakoztak is a falu lakói. Ennek ellenére nagyon sok társadalmi munkát kellett teljesíteni, amíg a korszerű épület elkészült.

Az új gépjárműfecskendő avatását a jövő nyárra ter­vezik, az új egyesületi zászlóval együtt. Ez az eredeti, 125 éves csapatzászló reprodukció­ja lesz, kézi munkával készül Bu­dapesten.