Bemutatkozik Rábatöttös Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Könnyebb a tüzet megelőzni, mint eloltani – vallja Dávid György, a Rábatöttösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. A prevenció eredményességét igazolja, hogy az elmúlt negyven évben jelentős anyagi kárral járó tűzeset nem fordult elő a településen.

A faluban közel 140 éve segít a bajban civil alapon nyugvó tűzoltó szervezet: 1882-ben alakult meg az akkori Vas vármegye települései közül az elsők között a Rábatöttösi Tűzoltó Testület, amely a tevékenységét nem szakította meg, ám több szervezeti változást élt meg – egybeolvadt a töttösi és a gutaházi egyesület, majd 1975-ben a Rumi ÖTE-hez csatolták. Az egyik legnagyobb változást életükben az jelentette, amikor a Rumi ÖTE-ből kiválva újra önálló, független egyesületként működhettek tovább.1997-ben szerveződtek a ma is tevékenykedő önkéntes tűzoltó egyesületté.

Magukénak vallják a másfél évszázados tűzoltó mozgalom szellemiségét és céljait, elsődleges feladatuknak pedig a tűzesetek megelőzését tekintik, úgy a töttösi, mint a gutaházi falurészen – mondja Dávid György. Prevenciós tevékenységük eredményességét igazolja, hogy az elmúlt négy évtizedben jelentős anyagi kárral járó tűzeset nem fordult elő a településen, ami az önkéntesek munkáján túl a lakosság fokozott odafigyelésének is köszönhető.

– Többször avatkoztunk be az elmúlt évtizedekben kisebb avar- és árokparti tüzeknél. Közreműködtünk árokba borult vagy balesetet szenvedett autók mentésénél, a Puszta-Sorok patak áradásának megfékezésénél, régebben pedig volt, hogy pajta- és erdőtüzekhez is kaptunk riasztást. Mostanában a legtöbb munkát az időjárási viszontagságokból eredő viharkárok felszámolása jelenti. De évről évre közreműködünk a kéményseprés, a csapadékelvezető-rendszerek és a mezőgazdasági betakarítási munkák hatósági ellenőrzésében is. Az utóbbiakat a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szakmai támogatásával, együttműködési megállapodás alapján végezzük – foglalta össze tevékenységüket a parancsnok.

Hozzátette még: 37 fős tagságukkal nem tartoznak a megye legnagyobb létszámú egyesületei közé, ám a település lélekszámához képest jelentős erőt képviselnek helyben. Különösen büszkék arra, hogy több Rábatöttösről elszármazott a mai napig segíti működésüket, valamint, hogy a férfi bajtársakon túl 11 lelkes nőt is a tagjaik között tudhatnak, akiknek a tevékenysége közel sem merül ki a ’gulyáságyú’ körüli szorgoskodásban.

– Nagyon jó, összeszokott csapatunk alakult ki az elmúlt években. Fontos a bajtársiasság, az összetartozás-érzés elmélyítése, és figyelünk arra, hogy az egyesületben töltött idő amellett, hogy társadalmilag hasznos, közösségileg is értékes legyen. Nem ritka a több generációs tagság, amikor apáról fiúra, vagy nagyapáról unokára öröklődik a tenni akarás, sőt, több családban valamennyi családtag önkéntes tűzoltó. Az utánpótlás-nevelés érdekében fontosnak tartjuk azt is, hogy a falu fiataljaiban kedvet ébresszünk az önkéntes munkára, jó példával járjunk elöl az utánunk jövő generációknak. Örömmel fogadunk mindenkit, aki érdeklődik a tagság után.

Azt már Annár Milán egyesületi elnöktől tudjuk meg, hogy a tagok felének van alapfokú tűzoltó képesítése, a szaktevékenységhez szükséges alapvető felszerelések rendelkezésre állnak, de a védőfelszerelések tekintetében van még hova fejlődniük, hogy biztonságban végezhessék az önként vállalt feladatot.

Az elmúlt években átemelő- és zagyszivattyúval, áramfejlesztővel, motorfűrésszel, kompresszorral, pótkocsival és egyéb eszközökkel gazdagodott gép- és eszközállományuk.

Legutóbb kormányzati támogatással sikerült teljes körűen felújítaniuk a közel 60 éve épült szertárt – az állami támogatáson túl jelentős kétkezi társadalmi munkájukra is szükség volt.

Igaz, az elmúlt időszakban egyre kevesebb tűzoltóversenyen tudnak indulni csapataik, korábban a férfi raj rendszeresen jutott a területi fordulóból megyei versenyekre, a női raj pedig több megyei első helyezés mellett két országos második helyezést is begyűjtött már.

Annár Milán azt is hangsúlyozta: köszönettel tartoznak V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek, dr. Bognár Balázs dandártábornoknak, Lakatár Gábor alezredesnek, Göncz Szabolcs alezredesnek és Kovács Andrásnak, a Vas Megye Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnökének az elmúlt években nyújtott támogatásért, amivel megfelelő körülményeket teremtettek az ÖTE biztos működéséhez és fejlődéséhez. Példaértékűnek tartja a helyi önkormányzat hozzáállását is, amit a tagság az áldozatkész szolgálaton túl is megpróbál viszonozni: minden önkormányzati és civil kezdeményezés mellé lelkesen állnak támogatóként.

– Manapság nehéz összeegyeztetni a munkát, a magánéletet és az önkéntes tevékenységet, ám a Rábatöttösi ÖTE a bajban mindig számíthatott tagjaira, akik sokszor családjuk, pihenésük terhére vállalták az anyagi juttatással nem járó munkát. A köszönet nemcsak az egyesület tagjainak, hanem a mögöttük álló családoknak is kijár – hangsúlyozta az elnök. Végül arról beszélt: jövőre ünneplik fennállásuk 140. évfordulóját. Méltó megemlékezést terveznek, egyúttal abban reménykednek, hogy 12 év múlva a 150 éves jubileumot is megülhetik.

A jövőre nézve bizakodóak, annak érdekében pedig, hogy tűzeset és katasztrófa nélkül tölthessék mindennapjaikat, a helyiek és környékbeliek minden tőlük telhetőt megtesznek majd, ígérik.