Bemutatkozik a Felsőszölnöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Felsőszölnök a falu más egyesületeivel, a Rábavidék szlovén településeivel és számos határon túli egyesülettel együttműködve dolgozik Magyarország legnyugatibb, szlovének lakta településén.

A rendszerváltás előtt, a községi közös tanácsok idején a felsőszölnöki tűzoltóság az alsószölnöki egyesülethez tartozott, így mint tűzoltó egység működött. A helyi önkormányzatok megalakulása után, 1992. március 11-étől ismét önálló egyesület a helyi tűzoltóság, az új zászlót 1993-ban szentelték fel. (Az 1927. szeptember 8-án felszentelt tűzoltózászló a II. világháború után rejtélyes körülmények között eltűnt.) A határátkelő megnyitásával lehetőség nyílt a kapcsolatok kiszélesítésére, felvételére. Az első együttműködési megállapodást 1992. október 7-én Martinje település tűzoltóival írták alá a felsőszölnökiek. A határon átnyúló rendezvények egyik szép példája a Szent Flórián-napi ünnepi szentmise és felvonulás Markovciban.

A szlovén kapcsolat korábban a technikai fejlődésre is lehetőséget adott. Két tűzoltóautót is a határon túlról szereztek be kedvező feltételekkel, több más felszerelés is a szlovén bajtársaktól származott. Ma már az önkéntesek pályázati forrásokból bővítik felszerelésüket. Szertáruk kettő is van. A régi szerházat őrzik és fel is újították, de itt már nem férnek el a felszerelések, így azokat a gépjárművekkel együtt a volt határőrségi laktanya garázsaiban tárolják.

A felsőszölnöki önkénteseknek viszonylag ritkán kell komolyabb tűzesettel megbirkózniuk. Gyakrabban riasztják őket viharkárokhoz, fakidőléshez, villámárvizekhez. Az erdős, dimbes-dombos tájból adódó jellegzetesség, hogy a tűzesetek gyakran avartüzek, amikor a fellángoló aljnövényzet a környező erdőket is veszélyezteti. Erre a feladatra még ma is készenlétben áll külön egy vízszállító autó, ugyanis a falu utolsó házain túl már nincsen tűzcsap.

Az egyesület elnöke négy éve Bajzek Richárd, aki már 18 évesen beállt a lánglovagok közé. – Jelenleg 33 tagja van az egyesületünknek, fiúk és lányok, fiatalok és idősebbek. Az utóbbi években sok fiatallal bővült a csapat, és ez sok új lehetőséget adott. Rendszeresen részt veszünk gyakorlatokon, és igyekszünk minden értesítésre reagálni, a lehetőségeinkhez képest a legjobban. Eljárunk területi és megyei tűzoltó versenyekre, ahol eredményesen szerepelünk. A szűkebb értelemben vett katasztrófavédelmi teendők mellett a polgármesterrel együttműködve elvégzünk különböző feladatokat a faluban: átmossuk az átereszeket, kiszivattyúzzuk a vízzel telt pincéket.

Felsőszölnökön sok az átfedés a kulturális csoportok, a szlovén nemzetiség szervezetei, az ifjúsági és sport-­egyesületek és az önkéntes tűzoltók között. A falu közösségi életében így aztán aktívan részt vesznek: ott vannak a falunapon, a májusfaállításban és -kitáncolásban, a főzőversenyeken, a karácsonyfa-állításnál. Részt vállalnak a Rábavidék szlovén településeinek életéből is. Tavaly másodszor segítettek az orfalui szellemek útja program lebonyolításában. A szellemek útja tűzgyújtással fejeződik be, itt ellátják a tűzvédelmi feladatokat.

A Felsőszölnöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja a Szentgotthárd Járási Hármashatár Mentőcsoportnak. Ennek fő feladata a természeti erők által okozott károk felszámolása, nemcsak helyileg, hanem akár országosan is. Tavaly egy nemzetközi gyakorlat teljesítésével sikeres minősítővizsgát tettek.